Faydalı Linkler

FAYDALI LİNKLER

Almelek Kitap İndeksi

Erişim için tıklayınız

ANKOS

Erişim için tıklayınız

Crossref Metadata Search

Erişim için tıklayınız

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Erişim için tıklayınız

E-Journal of Yaşar University (JOY)

Erişim için tıklayınız

GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Kütüphanesi)

Erişim için tıklayınız

Hukuk Kaynakları Bibliyografyası

Erişim için tıklayınız

InTech Open

Erişim için tıklayınız

Project Gutenberg

Erişim için tıklayınız

SADAB(Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Dergisi)

Erişim için tıklayınız

SOBİDER(Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi)

Erişim için tıklayınız

Springer Nature Author Academy

Erişim için tıklayınız

TÜBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri

Erişim için tıklayınız

UYSAD(Uluslararası Yönetim Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Erişim için tıklayınız